Games Word

Teka-teki Kata 1.8601 APK (Mod Unlimited Money) Download – for android

Ordspill 1.3102 APK Mod Unlimited Money Download for android

Latest Version of Download Ordspill APK (MOD, Unlimited Money) Download – for android Word Mobile Game Detail.

Game Ordspill
Mobile Requirements Android
Category Word
Rating
Installed 1,000,000+
Size MB
Developer (Google)
Google PlayStore ID word.block.puzzles.search.words

Download Ordspill Game Screenshot

Download Ordspill 1.3102 screenshots 1

Android Mobile Ordspill Game with Latest version of APK and MOD file, Ordspill is new Mobile Game. Download links are available below the post of Ordspill game, all download links of Ordspill are working properly and download fast from google playstore. https://apk-services.com is following the google Rules.

Short description of Ordspill APK Game – Ord er grunnlaget når man skal lære norsk. Du kan bruke Word Shatter til å memorere og øve deg på å stave ord. Det sterke spillet med kirsebærblomst-tema gjør deg mer oppslukt i spillet. Når du blir lei av den rosa kirsebærhuden, kan du bytte til en annen hud. Dette vil gi deg flere visuelle overraskelser.

Hvordan man spiller:

– Dra over de valgte bokstavene vannrett eller loddrett for å lage et ord.
– Om de valgte bokstavene kan bli satt sammen til et ord i rekkefølge forsvinner de automatisk. Når det valgte uttrykket forsvinner, vil blokkene over falle ned.
– Følg nøye med på teksten på disse boksene for å forme ord, dette kan hjelpe deg eliminere boksene for å gå videre til neste nivå raskere.

Dette er et ordspill som faktisk er sjeldnere enn det ser ut som. Mer enn 2000 nivåer for deg. Hvor langt kan du gå?

Tilbakemeldingen din er det som betyr mest! Vi har gjort noen nødvendige forbedringer på spillet slik at du kan nyte favorittpuslespill-appen din enda mer!
Words are the basis when learning Norwegian. You can use Word Shatter to memorize and practice spelling words. The strong cherry-flower-themed game makes you more immersed in the game. When you get tired of the pink cherry skin, you can switch to another skin. This will give you more visual surprises.

How to play:

– Drag over the selected letters horizontally or vertically to create a word.
– If the selected letters can be put together into a word in order, they disappear automatically. When the selected expression disappears, the blocks above will fall down.
– Pay close attention to the text on these boxes to form words, this can help you eliminate the boxes to move on to the next level faster.

This is a pun that is actually rarer than it seems. More than 2000 levels for you. How far can you go?

Your feedback is what matters most! We’ve made some necessary improvements to the game so you can enjoy your favorite puzzle app even more!

Whats New

  • ALL previous Bug of Ordspill Mobile Game Fixed
  • unlimited Cash
  • unlimited Coins
  • unlimited Hacks
  • Ordspill Game New Version Updated now
  • Ordspill New Levels added
  • Ordspill Game’s Unlimited Money, coins
  • All Ordspill Download links working Fast
  • unlimited Unknow item
Votes Rating
22925