Games Trivia

Tapmaca 0.981 APK (MOD, Unlimited Money) for android

Tapmaca 0.981 APK MOD Unlimited Money for android

Latest Version of Tapmaca APK (MOD, Unlimited Money) Trivia Mobile Game Detail.

Game Tapmaca
Version 0.981
Mobile Requirements Android 4.1+
Update 2020-01-17
Category Trivia
Rating
Installed 50,000+
Size MB
Developer (Google)
Google PlayStore ID com.markadracing.camel

Tapmaca Game Screenshot

Tapmaca 0.981 screenshots 1

Android Mobile Tapmaca Game with Latest version of APK and MOD file, Tapmaca is new Mobile Game. Download links are available below the post of Tapmaca game, all download links of Tapmaca are working properly and download fast from google playstore. https://apk-services.com is following the google Rules.

Short description of Tapmaca APK Game – Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının geniş yayılmış olan şəkillərindən biri də tapmacalardır. Tapmaca — insanın zehni qabiliyyətini, ağlının çevikliyini yoxlamaq məqsədilə yaradılan ədəbi janrdır.

Bu oyunda siz boş vaxtlarınızı məntiqli düşünərək keçirə bilərsiniz.

Oyunda müxtəlif mövzular(təbiət, bitkilər, heyvanlar, gündəlik, qarışıq) və hər mövzuda müəyyən qədər suallar var. Cavablar 4 variantda təqdim olunur. Yalnız bir variant düzgündür. Hər düzgün cavab 10 bal dəyərində qiymətləndirilir və hər sual üçün sizə 40 saniyə vaxt verilir.
One of the most popular forms of Azerbaijani oral literature is puzzles. The puzzle is a literary genre designed to test one’s mental abilities and mental agility.
 
In this game you can spend your free time thinking logically.

The game has a variety of topics (nature, plants, animals, daily, mixed) and certain questions on each topic. Answers are provided in 4 options. Only one option is correct. Each correct answer is rated 10 points and you are given 40 seconds for each question.
Texniki nasazlıqlar aradan qaldırıldı.
Oyunun ölçüsü azaldıldı.

Whats New

  • ALL previous Bug of Tapmaca Mobile Game Fixed
  • Tapmaca Game New Version Updated now
  • Tapmaca New Levels added
  • Tapmaca Game’s Unlimited Money, coins
  • All Tapmaca Download links working Fast
Votes Rating
604