Games PuzzleEducation

Picnic Cuvânt 2 3 APK (MOD, Unlimited Money) latest version

Picnic Cuvnt 2 3 APK MOD Unlimited Money latest version

Latest Version of Picnic Cuvânt 2 APK (MOD, Unlimited Money) PuzzleEducation Mobile Game Detail.

Game Picnic Cuvânt 2
Version 3
Mobile Requirements Android 4.1+
Update 2020-02-29
Category PuzzleEducation
Rating
Installed 50+
Size MB
Developer (Google)
Google PlayStore ID com.markadracing.camel

Picnic Cuvânt 2 Game Screenshot

Picnic Cuvânt 2 3 screenshots 1

Android Mobile Picnic Cuvânt 2 Game with Latest version of APK and MOD file, Picnic Cuvânt 2 is new Mobile Game. Download links are available below the post of Picnic Cuvânt 2 game, all download links of Picnic Cuvânt 2 are working properly and download fast from google playstore. https://apk-services.com is following the google Rules.

Short description of Picnic Cuvânt 2 APK Game – Picnic Cuvânt 2 este un puzzle super distractiv de căutare de cuvinte din limba română, trebuie să găsești toate cuvintele pe care le poți face folosind literele din cerc! Găsirea cuvintelor face ca plăcile lor de litere să apară pe tabla de joc, ceea ce facilitează găsirea mai multor cuvinte. Găsiți toate cuvintele de pe tabla de joc pentru a câștiga nivelul și a debloca următorul nivel!
Găsiți cuvinte extra și primiți bonusuri pe care le puteți folosi la cumpărarea de indicii pentru a debloca nivelurile grele.

Cuvintele sunt plasate în așa fel încât unele litere se intersectează cu literele din alte cuvinte oferind o interfață plăcută în rezolvarea acestor puzzle-uri.

Cum se joacă!
Să joci acest joc de puzzle de cuvinte este ușor! Pur și simplu glisați degetul peste literele din roata de cuvinte pentru a forma cuvinte. Găsiți toate cuvintele corecte pentru a completa nivelul! Colectați cuvinte suplimentare pentru a câștiga monede bonus! Acest joc vine cu 700 de niveluri, astfel încât să nu te simți niciodată plictisit!
La fiecare 5 niveluri primți un cuvânt bonus pentru care primiți monezi îndată ce îl găsiți.

Power ups!
Blocat la un nivel greu? Utilizați una dintre puteri pentru a afișa una sau mai multe litere pe tabla de joc sau selectați o literă specifică pe care doriți să o afișați!
Aveți disponibilitatea de a folosi reclame pentru a primi monezi apăsând pe buttonul AD din dreapta jos.

Cuvinte în plus!
Cuvintele găsite la un nivel care nu fac parte din nivel vă oferă monede bonus!

Joc de Cuvinte este un joc de cuvinte distractiv și provocator pe care îl poți juca oricând! Testează-ți abilitățile de dicționar și vezi dacă ai nevoie de toate indiciile! Cel mai bun dintre toate, Joc de Cuvinte este un joc GRATUIT!

Fiecare colecție folosește o imagine diferită pentru a crea un mediu plăcut căutării de cuvinte. Avansând printre colecții si niveluri jocul devine mai greu și va provoacă mintea la căutarea de noi cuvinte din dicționarul limbii române.

Magazin
Aveți posibilitatea de a cumpăra următoarele lucruri:
Opriți reclamele

50 de rubine

100 de rubine

500 de rubine

1000 de rubine

2500 de rubine

Cumpărând lucruri în acest joc faceți posibilă îmbunătățirea acestui joc si dezvoltarea a noi jocuri în limba română.

Acest joc va fi updatat în mod regulat pentru a vă pune la dispoziție noi colecții de cuvinte și apreciem dacă veți răspândi aceste jocuri de cuvinte printr-un share celor apropiați.

Focusul nostru este în a crea jocuri de cuvinte de calitate și ne axăm în mod principal pe cuvinte din limba română. Cuvintele au fost atent selecționate pentru a oferi o gamă variată de cuvinte comune începând de la cuvinte simple și ajungând la cuvinte complicate pe parcurs ce avansați în joc.

Verificați și celelalte jocuri ale noastre care conțin o gamă variată de jocuri de cuvinte în mod special în limba română dar nu numai.

Descărcați acum pentru a vă bucura de un joc de puzzle de cuvinte încrucișate relaxant, dar provocator!

Dacă descoperiți greșeli în aceste jocuri de cuvinte vă rugăm să ne contactți la adresa de email [email protected]

Vă mulțumim că a-ți ales să descărcați jocurile noastre!
Word Picnic 2 is a super fun word search puzzle in Romanian, you need to find all the words you can do using the letters in the circle! Finding words makes their word cards appear on the game board, which makes it easier to find more words. Find all the words on the game board to win the level and unlock the next level!
Find extra words and receive bonuses that you can use when buying clues to unlock heavy levels.

The words are placed in such a way that some letters intersect with the letters in other words providing a pleasant interface in solving these puzzles.

How to play!
Playing this word puzzle game is easy! Simply slide your finger over the letters in the word wheel to form words. Find all the right words to complete the level! Collect additional words to earn bonus coins! This game comes with 700 levels, so you never feel bored!
At every 5 levels you receive a bonus word for which you receive coins as soon as you find it.

Power ups!
Locked to a hard level? Use one of the powers to display one or more letters on the game board, or select a specific letter you want to display!
You have the ability to use creatives to receive coins by clicking on the AD button on the bottom right.

More words!
Words found on a level that are not part of the level give you bonus coins!

Word Game is a fun and challenging word game you can play anytime! Test your dictionary skills and see if you need all the clues! Best of all, Word Game is a FREE game!

Each collection uses a different image to create a pleasant word search environment. Advancing through the collections and levels the game becomes harder and will provoke the mind to search for new words from the Romanian dictionary.

Store
You can buy the following:
Turn off creatives

50 rubies

100 rubies

500 rubies

1000 rubies

2500 rubies

By buying things in this game you can improve this game and develop new games in Romanian.

This game will be updated regularly to make new word collections available to you, and we appreciate if you spread these word games by sharing them with your loved ones.

Our focus is on creating quality word games and we mainly focus on words in Romanian. Words have been carefully selected to provide a variety of common words from simple words to complicated words as you progress through the game.

Also check out our other games which contain a variety of word games especially in Romanian but not only.

Download now to enjoy a relaxing but challenging crossword puzzle game!

If you find any mistakes in these word games, please contact us at [email protected]

Thank you for choosing to download our games!
Rezolvate bug-uri
Adaugate elemente vizuale

Whats New

  • ALL previous Bug of Picnic Cuvânt 2 Mobile Game Fixed
  • Picnic Cuvânt 2 Game New Version Updated now
  • Picnic Cuvânt 2 New Levels added
  • Picnic Cuvânt 2 Game’s Unlimited Money, coins
  • All Picnic Cuvânt 2 Download links working Fast
Votes Rating

Direct download:Click Here